Henkilötietolain (523 /99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisteriä koskevat tiedot
Itseensä liittyviä tietoja voi kysyä yhteyshenkilöltä. Yhteyshenkilö: Niko Västilä. Sähköpostiosoite, josta voi tiedustella itseä koskevia tietoja: niko.vastila(at)bello.fi

2. Rekisterin tarkoitus
Rekisteri on asiakasrekisteri, joka on perustettu bello.fi -sivuston tarpeisiin. Rekisteriä ylläpitää Suomen Ainutlaatuinen Tmi.

3. Tietojen käyttö
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus: Rekisteri on perustettu asiakassuhteiden hoitamiseksi.

4. Mitä tietoja rekisteriin kerätään
Rekisteriin kerätään seuraavia tietoja sen mukaan kuin kävijä haluaa: etunimi, sukunimi, osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.

5. Mistä tiedot saadaan
Tiedot saadaan sivustolta kävijöiden sinne rekisteröityessä. Rekisteröityminen voi tapahtua tuotteiden tilauksen yhteydessä, kampanjoihin osallistuttaessa tai muuten sivulla vierailtaessa. Rekisteröityminen tapahtuu aina kävijän omasta aloitteesta ja suostumuksesta.

6. Luottamuksellisuus
Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille. Mikäli rekisteröity haluaa antaa luvan tietojen luovuttamiselle, hän voi tehdä niin.

7. Henkilötiedot ja EU
Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Union talousalueen ulkopuolelle.

8. Tietojen säilytys
Tiedot säilytetään lukitussa ja valvotussa ympäristössä.

Helsingissä 20.04.2010